Voortaan kunnen afspraken gemaakt worden op dinsdag- en vrijdagavond en woensdagmorgen.(donderdagnamiddag door dr  Decock Caroline)IGV CORONA  gelieve consultatie strikt te beperken tot noodzakelijke:dit om zoveel mogelijk contacten te vermijden

bij koorts  thuis  blijven en kort telefonisch consult ivm ziekte attest en  opvolging( enkel paracetamol gebruiken)

huisbezoeken ENKEL indien bij onmogelijkheid om te   verplaatsen

graag  lijstje  chronische medicatie alfabetisch (!)meebrengen


Voorlopig kunnen we GEEN testen voor corona meer uitvoeren igv gebrek aan materiaal


CORONA info lijn  0800 14689